เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชม

504545
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1993
630
3506
490559
24730
25205
504545

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-17 16:42

logo yangsisurat

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช (Vission)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาการศึกษา รักษาวัฒนธรรมประเพณีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

                         พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช (Mission)
1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ในตำบลยางสีสุราช
2.พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและขบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ
4.ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มสุขภาพที่ดีของประชาชน

                        จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช(Goal)
1.ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2.สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่
3.เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยี
4.ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
5.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริหารด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ