เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

29 ธ.ค.2565 เวลา 09.00น.
#เปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
พ.จ.ต.ทวัช พันธุชิน นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหคุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่29ธันวาคม2565 ถึงวันที่4มกราคม2566และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100 %
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม อบต.ยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช สถานนีตำรวจภูธรยางสีสุราช สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กู้ชีพกู้ภัยฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนมัธยยางสีสุราช อปพร.และจิตอาสา ประชาชน

S 28877068