เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00น.
นำโดย นายพิทยา ระถี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช คณะผู้บริหาร ปลัดองค์องค์การบริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีบวงพระสีสุราช ขึ้น3ค่ำ เดือน3 ณ อนุสาวรีย์พระสีสุราช โดยมี
#นายไพทูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานเปิดในพิธี

S 28877068