เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
ระหว่าง 24 -25 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 9.00 น.
นายไพทูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง นายอำเภอยางสีสุราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมี นายพิทยา ระถี กล่าวรายงานโครงการถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา

S 28877068